ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน

นี่คือรายการของผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนที่จำหน่ายโดย Kimroy Bailey Group of Companies ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงแผงเซลล์แสงอาทิตย์กังหันลมอินเวอร์เตอร์ตัวควบคุมการประจุแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม