นี่คือรายการชุดพลังงานทดแทนที่จำหน่ายโดย Kimroy Bailey Group of Companies ชุดเหล่านี้รวมถึงรายการส่วนใหญ่ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนที่สมบูรณ์