ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์

นี่คือรายการผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์จำหน่ายโดย Kimroy Bailey Group of Companies ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงชุดหุ่นยนต์ตัวควบคุมไมโครเซ็นเซอร์วงจรรวมเขียงหั่นขนม LED มอเตอร์และส่วนประกอบอื่น ๆ ของหุ่นยนต์